Portfolio > Before Kali (B.K)

Abortion Goddess
Abortion Goddess
7 feet tall X 4 feet W X 2 feet deep
2017